Nytt kapitel och tjänsteområde för BRA HR

Rekrytering och andra HR-relaterade tjänster har genomsyrat verksamheten sedan starten 2011. Nu går BRA HR in i en delvis ny fas och Pernilla som äger och driver bolaget startar ett nytt kapitel i arbetslivet genom att hyra ut sig själv till företag som intern HR-resurs. Det kommer fortfarande att finnas tid för specifika uppdrag inom t ex tester, rekrytering, medarbetarenkäter men från och med maj 2019 hittar du inte längre Pernilla på Barnarpsgatan 7 utan ute hos kund eller på hemkontoret i Jönköping. Fortsatt varmt välkomna!