Bra verktyg

I vissa lägen behövs hjälp via olika typer av verktyg och de som BRA HR valt är användbara såväl i rekrytering av ny personal som på befintliga medarbetare. För individer och för grupper.

Verktyg anpassade för HR

Via Cut-e erbjuder BRA HR ett stort antal tester inom såväl personlighet, begåvning, motivation som språk och andra områden. I en rekryteringsprocess gör vi t ex en slags ”kravprofil” för personligheten på den person ska rekryteras till en specifik tjänst. När slutkandidaterna beskriver sin personlighet via Cut-e:s självskattningsformulär matchar vi detta resultat mot kravprofilen och detta blir en av de många bitarna i rekryteringspusslet.

DISC-analys en stor hjälp

Via Extended DISC erbjuder vi profilanalyser inom beteende- och kommunikationsstilar. De flesta har nog hört om begreppen ”jag är gul och röd eller jag är bara blå”. Resultatet från en DISC-analys handlar inte om hur vi är utan hur vi beter oss/kommunicerar och är användbart i många olika lägen, inte minst för att förstå varför vissa människor hela tiden missförstår och ”pratar förbi” varandra. 

 

Kontakta oss för mer info