DISC – verktyg för att skapa förståelse för sitt eget och andras beteende

De flesta av oss har nog hört människor runt oss som uttrycker ”jag är röd” eller ”jag är mest grön och lite blå”. Dessa uttalanden handlar om de 4 olika kommunikations-/beteendestilar inom DISC-teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende vilket är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet bland annat av Carl G. Jung. BRA HR har valt att certifiera sig för Extended DISC som är baserat på den klassiska DISC-teorin och har använts sedan 1994.

Målet med att använda DISC-verktyget är att förstå individens naturliga och anpassade beteende, utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra samt få oss att respektera och värdesätta individuella skillnader.

Vad kan man då använda DISC-analysen till?

Det mesta som handlar om kommunikation, relationer, utveckling. Exempel är rekrytering, medarbetarsamtal, konflikthantering, grupputveckling.

Vem/vilka kan ha nytta av att göra en DISC-analys?

Det enkla svaret är alla. DISC-analysen går att använda såväl på enskilda individer, grupper som hela organisationer.