Skräddarsydd medarbetarundersökning hjälper till att utveckla

Vill och vågar ni fråga? BRA HR hjälper dig ställa rätt frågor.

Läs mer

Grönt, blått, rött eller gult beteende?

DISC-analysen är ett kraftfullt verktyg för kartläggning av beteende/kommunikationsstilar.

Läs mer

Nyfikenhet

Ju mer man vet om varandra desto bättre kan vi förutse hur ett samarbete kommer att fungera. Därför är nyfikenhet ett av våra värdeord.

Läs mer

Tydlighet

... eller ärlighet, öppenhet är andra ord som beskriver förhållningssättet hos BRA HR. Att vara just tydlig, ärlig och öppen gentemot både kandidater och kunder ser vi som en självklarhet.

Läs mer

Resultat

Målet med verksamheten är att skapa resultat för kunderna. Att många av kunderna återkommer ser vi som ett bevis på att det vi gör är rätt.

Läs mer