Tydlighet

Tydlighet, ärlighet, öppenhet – kärt barn har många namn. På BRA HR genomsyrar detta vår verksamhet. De flesta av oss vet att ingen är perfekt, varken personer eller arbetsplatser – därför förespråkar vi att vara så tydliga, ärliga och öppna som möjligt. Vi anser att det är bra att både kunder och kandidater har rätt förväntningar på varandra – verkligheten kommer ju ändå ikapp så småningom. Det gamla talesättet ”ärlighet varar längst” tror vi fortfarande på.

Personligare rekrytering

Personlig men inte privat – det är det förhållningssätt BRA HR försöker ha till dig – oavsett om du är kandidat eller kund. Kandidater återkopplar ofta att det är enkelt och okomplicerat att kommunicera med oss och att de ”vågar” vara öppna och ärliga. Vi får också positiv feedback från både kandidater och kunder att vi är bra på att informera och återkoppla vad som händer i en rekryteringsprocess. Det är vi stolta över.