Hel rekryteringsprocess

En rekryteringsprocess är egentligen inte speciellt komplicerad men för att få ett bra resultat är det viktigt att inte slarva, stressa eller hoppa över delar. Följer vi processen nedan vet vi av erfarenhet att både kunder och kandidater i de allra flesta fall blir mycket nöjda med vårt arbete på BRA HR. Då blir även vi nöjda.

1. Kravprofil

BRA HR och kund gör tillsammans en detaljerad genomgång av arbetsuppgifter, krav/önskemål avseende utbildning, erfarenhet, personlighet etc. BRA HR sammanfattar detta i form av en kravprofil till kund.

2. Annonsering

Publicering av annonser i valda kanaler, t ex sociala medier (LinkedIn, Facebook, Twitter), nättidningar, jobsiter, tryckt media.

3. Urval/search

BRA HR tar emot ansökningar och gör eventuellt sökarbete internt och externt. Första urval av kandidater baserat på kravprofilen görs.

4. Inledande intervjuer hos BRA HR

Inledande intervjuer via telefon och personliga möten av utvalda kandidater.

5. Intervjuer hos kund

De kandidater som bäst motsvarar kravprofilen efter inledande intervjuer i steg 4 intervjuas hos kund. Vid önskemål deltar gärna konsult från BRA HR.

6. Tester, referenser och ev bakgrundskontroll

Slutkandidater gör tester utvalda för tjänsten, kan vara personlighets-, begåvnings-, språk-, kunskapstester samt beteendeanalys (DISC). Referenstagningar och eventuell bakgrundskontroll.

7. Resultat av tester, referenser och ev bakgrundskontroll

BRA HR återkopplar testresultat, referenstagningar och ev information från bakgrundskontroll till kund.

8. Återkoppling och administration

BRA HR återkopplar till samtliga sökanden med besked om att rekryteringen är avslutad.

9. Kvalitetsuppföljning

BRA HR intervjuar rekryterande chef och anställd kandidat 4-5 månader efter slutförd rekrytering.