HR & Utveckling

BRA HR har en hel del återkommande kunder då många genom åren insett vikten av att lära känna varandra som kund och leverantör.

Bra HR mer än bara rekrytering

Denna kunskap kring bland annat kunders organisation och utmaningar kring ledarskap och medarbetarskap har gjort att BRA HR numer även hjälper kunder med mer än “bara” rekrytering. Speciellt om företaget inte har en dedikerad HR-resurs eller om tiden helt enkelt inte räcker till för de interna HR-medarbetarna. Ofta ses det också som positivt både för chefer och medarbetare att ha en mer objektiv part i olika utvecklings- och HR-uppdrag som ibland kan vara av känslig karaktär.