Utveckling av ledningsgrupp

Handen på hjärtat – fungerar ledningsgruppen så bra som ni vill?

Eller har det infunnit sig en viss slentrian? Är det samma personer som alltid är engagerade och samma som är lika oengagerade? Pratar ni om rätt saker? Når resultatet av era ledningsgruppsmöten ut i verksamheten till medarbetarna?

Kartläggning av ledningsgrupper

BRA HR erbjuder via Cut-e verktyget effect, det första och till vår vetskap enda verktyget på marknaden som enbart är inriktat på kartläggning och utveckling av ledningsgrupper.

Modellen är ett resultat av mångårig forskning vid Universitet i Oslo, och identifierar de 27 faktorer som påverkar ledningsgruppens prestation och ger konkret information om gruppens styrkor och utvecklingsområden.

Kontakta oss för mer info