Medarbetarenkät

Tänk vad mycket man kan få reda på genom att vara nyfiken och fråga i stället för att man tror att man redan vet.

Vår nyfikenhet via många intervjuer med företagsledningar genom åren har gjort att vi valt att erbjuda kunderna hjälp med undersökningar. Det ibland lite slitna uttrycket “personalen är vår viktigaste tillgång” gör att vetskapen om att många företag inte ens gör medarbetarundersökningar eller också gör så stora och omfattande undersökningar att när de väl är gjorda pustar man ut och energin för att agera på det resultat som faktiskt kom fram i undersökningen finns inte kvar.

Effektiva medarbetarundersökningar

Vår övertygelse är att det är bättre att genomföra effektiva och kanske mindre omfattande undersökningar där man frågar om områden som verkligen är viktiga och att man som arbetsgivare kan tänka sig att ändra på omständigheter som medarbetarna inte är nöjda med. Ingen undersökning är för liten men många är för krångliga och ger inget resultat i verksamheten.

Kontakta oss för mer info

Patrik Cantby

VD, Nässjö Affärsverk

”Vi har ett avtal med Pernilla som möjliggör att vi kan ta hjälp såväl med delar av som hela rekryteringsprocesser. Utöver hela rekryteringar har vi vid ett flertal tillfällen tagit hjälp för en “second opinion”. Pernilla har skött detta mycket professionellt, bland annat med personlighetstester och djupintervjuer. Främst har det handlat om nyckelpositioner där vi har velat befästa vår bild av kandidatens kvaliteter och ledaregenskaper. Utöver detta utför Pernilla numer också Nässjö Affärsverk Medarbetarundersökning.”