Individ- och grupputveckling

Det finns ingen som passar till allt men alla passar till något. Ibland hamnar individen fel men det kanske går att ändra på utan att för den skull behöva lämna sin arbetsgivare.

Likväl kan samarbetet i en grupp ibland stagnera eller i värsta fall sluta fungera.

Här finns flera olika sätt att komma vidare – kanske genom att använda något/några av de verktyg vi på BRA HR använder.

Läs mer