Thomas Forsgård

”I ett av våra bolag följde Pernilla oss på resan från tre till tio medarbetare inom loppet av två år. Resultatet blev ett vältrimmat team med kompetenser som kompletterar varandra. Hon har haft förmågan att hitta rätt medarbetare till de olika företagen i vår bolagsgrupp som sinsemellan är mycket olika. Pernilla har hjälpt oss att tillsätta många olika typer av tjänster och har en väl utvecklad känsla för de behov som finns i olika företagsmiljöer.”