Anna Kresic

”Jag kände att jag fick mycket stöd genom hela processen. Pernilla var väldigt tydlig. Positivt var också att Pernilla var med under första intervjun med min blivande arbetsgivare. Det blev en naturlig förmedling av kontakten och Pernilla deltog aktivt och ställde frågor som jag själv inte hade tänkt på. Jag känner att jag fick erbjudandet på grund av min erfarenhet och kompetens och att den matchade företagets önskade profil.”