Del av rekryteringsprocess

Vi vill vara en flexibel leverantör och anpassa oss efter kundernas önskemål och behov. Därför gör vi ibland delar av en rekryteringsprocess åt våra kunder. Det kan handla om att kunden vill ha hjälp i början av processen med att göra en detaljerad kravprofil, få hjälp att ta fram annonsförslag, publicera annonser i utvalda media och därefter vidarebefordra de sökande till kunden som därefter fortsätter arbetet själv.

Det kan vid andra tillfällen handla om att vi hjälper till i slutet av en process då kunden hittat en eller flera kandidater själva. Ofta rekommenderar BRA HR då att vi gör en så kallad ”second opinion” för en eller flera kandidater i syfte att kvalitetssäkra.

Läs mer om "second opinion"