Second opinion

Ibland träffar våra kunder på personer som bedöms intressanta för anställning i verksamheten. Det kan vara någon man känner privat eller någon man blir tipsad om av en kollega eller samarbetspartner. För att kvalitetssäkra om en eventuell anställning av personen i fråga skulle bli en bra matchning för både hen och kunden kan BRA HR hjälpa till att göra en så kallad ”second opinion”.

En objektiv bedömning

Det innebär en objektiv bedömning med utgångspunkt från en önskvärd profil. Vi bestämmer tillsammans vilka tester som är aktuella, kandidaten gör testerna, BRA HR genomför djupintervju/teståterkoppling, tar referenser och återkopplar därefter till kund med kommentarer och råd kring hur kandidaten motsvarar kundens önskemål.

Kontakta oss för mer info

Patrik Cantby

VD, Nässjö Affärsverk

”Vi har ett avtal med Pernilla som möjliggör att vi kan ta hjälp såväl med delar av som hela rekryteringsprocesser. Utöver hela rekryteringar har vi vid ett flertal tillfällen tagit hjälp för en ”second opinion”. Pernilla har skött detta mycket professionellt, bland annat med personlighetstester och djupintervjuer. Främst har det handlat om nyckelpositioner där vi har velat befästa vår bild av kandidatens kvaliteter och ledaregenskaper. Utöver detta utför Pernilla numer också Nässjö Affärsverk Medarbetarundersökning.”